Usługi: doradztwo, outsourcing IT, szkolenia, serwis serwerów, komputerów i osprzętu, serwis urządzeń i komponentów systemów niskoprądowych i zasilania.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku informatycznym i budowlanym, licznym wdrożeniom i ukończonym projektom, nabyliśmy dużego doświadczenia, którym teraz możemy podzielić się z naszymi Klientami.

Usługi doradcze świadczone są przez wysoko kwalifikowanych specjalistów w obszarach:

 • Integracji systemów IT:

  Przystosowanie infrastruktury IT do dynamicznych zmian na rynku i wewnątrz organizacji, które usprawniają przepływ informacji i zapewniają ich spójność w całej firmie, doradztwo w zakresie wykorzystania IT w procesach biznesowych, reorganizacja procesów biznesowych z dostosowaniem do IT.

 • Integracji niskoprądowych instalacji wewnątrzbudynkowych:

  Pakiet usług z obszaru projektowania i wykonawstwa robót niskoprądowych, obejmujący swym zakresem wskazanie optymalnej technologii, wskazanie wszystkich możliwych zamienników systemowych i sprzętowych, dostosowanie wariantów rozwiązań do konkretnego portfela inwestora, przygotowanie przyjętych rozwiązań do przyszłej rozbudowy, włączenie poszczególnych instalacji do systemu zarządzania, analiza potrzeb technologicznych firmy, dobór strategii wdrażania technologii, ocena projektów inwestycyjnych, ocena możliwości wykorzystania technologii do zmniejszenia kosztów, zaplanowanie wydatków związanych
  z wdrażaniem technologii.

 • Bezpieczeństwa:

  Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo zasobów systemowych na poziomie infrastruktury, usług i danych. Identyfikacja źródeł zagrożenia, projektowanie i wdrożenie zabezpieczeń oraz narzędzia umożliwiające jego monitoring. Dostosowanie poziomu bezpieczeństwa instalacji, sprzętu
  i oprogramowania oraz procedur do wymogów ustawowych.
Nasze usługi doradcze pozwolą Państwu na:
 • dokonanie optymalnych wyborów dotyczących konkretnych rozwiązań,
 • znacznie zmniejszenie poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją,
 • zminimalizowanie kosztów,
 • zmaksymalizowanie jakości otrzymanych produktów i usług,
 • zapewnienie sobie terminowej, nie zakłócającej bieżących prac, realizacji nowego zadania.
Usługi przez nas świadczone obejmują konsulting oraz całkowite przejęcie odpowiedzialności za wydzielone obszary firmy czyli outsourcing.

W ramach outsourcingu Inter-MS przejmuje obsługę wydzielonych procesów IT od Klientów. Delegowanie części zadań na zewnętrznego podwykonawcę zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do podniesienia efektywności działania w kluczowych obszarach biznesowych.

Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej. Dzięki temu organizacja może zrezygnować z wielu czasochłonnych zadań oraz skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach.

Do głównych zalet outsourcingu należy:

 • Optymalizacja kosztów obsługi IT poprzez wczesne wyznaczenie nieprzekraczalnych wielkości wydatków niezbędnych do stworzenia i utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencji czy infrastruktury IT.

 • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji poprzez zapewnienie dostępu do unikalnych kompetencji i dodatkowych rezerw zasobów, obniżenie ryzyka przestoju w funkcjonowaniu infrastruktury IT.

 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez możliwość szybszej reakcji na zmiany potrzeb biznesowych czy możliwości technologicznych wykorzystując potencjał zewnętrznych specjalistów. Produkty w grupie outsourcingu: outsourcing kompetencyjny, outsourcing aplikacji.

W pełnym zakresie naszej oferty świadczymy również usługi serwisowe. Serwisem objęte są dostawy i usługi własne oraz wszystkich firm zewnętrznych.

Praktykujemy, dla wygody naszych Klientów, zawieranie umów długoterminowych. Podejmujemy się również jednokrotnych interwencji serwisowych. Świadczymy usługi serwisowe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas reakcji serwisu na informacje o awarii uzależniony jest od konkretnych potrzeb Klientów.

Prowadzimy również szkolenia i seminaria obejmujące różne aspekty działalności nowoczesnej firmy, a w szczególności obsługę i pełne wykorzystanie zainstalowanych w firmie systemów niskoprądowych, oprogramowania i urządzeń. Nasze specjalistyczne szkolenia podnoszą kwalifikacje personelu oraz w pełni przygotowują do pracy na konkretnym stanowisku. Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie Klienta oraz w innym, dowolnym miejscu.

Oferowane przez nas zajęcia organizowane są jako:

 • pojedyncze szkolenia, wykłady, seminaria,
 • bloki szkoleń,
 • dedykowane programy szkoleń dla organizacji.
  INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o.
40-010 Katowice
ul. Warszawska 63 a/1
e-mail: inter-ms@inter-ms.pl
tel.: +48 32 351 17 50
KRS: 0000152276
Sąd Rej.w Katowicach VIII Wydz.Gospodarczy Kap.zakł.: 51.000,00 zł
NIP: 634-10-06-225
REGON: 272318754                         English
Copyright © 2007 :: Inter-Ms :: Created by www.s-d.pl